نمایندگی های مایان دیزل

نام : نمايندگي مركزي  مایان دیزل

کد نمایندگی : 1001

تلفن ثابت : 44907894-021 ,  44907896 – 021

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 89778633 – 021

ساعات کاری : شنبه-چهار شنبه 8 الی 16:45 پنج شنبه 8 الی 12

آدرس : کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، خیابان سپاه اسلام ، پلاک 39

ایمیل : cdealer1001@mayan-group.com

نام : آقاي امنيت پرست

کد نمایندگی : 1401

تلفن ثابت : 51004-041

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 32463876- 041

ساعات کاری : شنبه – پنج شنبه 8:30 الی 18:00

آدرس : تبريز، بعد از پليس راه تبريز صوفيان‏، كيلومتر17، روبروي شهرك سرمايه گذاري خارجي

ایمیل : dealer1401@mayan-group.com

نام : شرکت پیشرو دیزل پارسیان (آقای عربی)

کد نمایندگی : 1501

تلفن ثابت : 42-233924041-051

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 33924043- 051

ساعات کاری : شنبه-چهار شنبه 8 الی 13:30/ 15:00 الی 19:00 پنج شنبه 8 الی 12

آدرس : مشهد،شهرك صنعتي قدس(طرق) بلوار کارگر، کارآفرین 4

ایمیل : dealer1501@mayan-group.com

نام : آقای امیدوار

کد نمایندگی : 1704

تلفن ثابت : 38324534-071

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : –

فکس : 38421905- 071

ساعات کاری : شنبه-چهار شنبه 8 الی 13/ 14:00 الی 17:00 پنج شنبه 8 الی 13

آدرس : شیراز، بلوار امیرکبیر، روبروی سجادیه نمایندگی مایان دیزل

ایمیل : dealer1704@mayan-group.com

نام : شرکت تلاشگران صنعت خودرو آسیا (آقای حمید)

کد نمایندگی : 1601

تلفن ثابت : 4427772-0613

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 4427774- 0613

ساعات کاری : شنبه-چهار شنبه 8 الی 17:00 پنج شنبه 8 الی 12

آدرس : اهواز، کیلومتر 11 جاده اهواز ماهشهر (برومی) روبروی شرکت نفت و گاز مارون

ایمیل : dealer1601@mayan-group.com

نام : نمایندگی ماموت دیزل ارومیه

کد نمایندگی : 1403

تلفن ثابت : 4 – 32721531-044

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 32721534 – 044

ساعات کاری : شنبه-چهارشنبه 8 الی 17:18

آدرس : ارومیه، کیلومتر 2 جاده سلماس

ایمیل : dealer1403@mayan-group.com

نام : نمایندگی ماموت دیزل سیرجان

کد نمایندگی : 1303

تلفن ثابت : 42382740 -034

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 42382740- 034

ساعات کاری : شنبه-چهارشنبه 8 الی 17:18 پنج شنبه 8 الی 13

آدرس : کرمان، سیرجان، بلوار امام رضا، روبروی منطقه ویژه (گمرک) جنب معاینه فنی

ایمیل : dealer1303@mayan-group.com

نام : آقای شریعنی

کد نمایندگی : 1801

تلفن ثابت : 91013350 -087

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 33362340 – 087

ساعات کاری : شنبه -چهارشنبه 8:30 الی 13/ 14 الی 18 پنج شنبه 8:30 الی 13 / 14 الی 16

آدرس : سنندج، کیلومتر 4 جاده کرمانشاه

ایمیل : dealer1801@mayan-group.com

نام : آقای مشایخی

کد نمایندگی : 1802

تلفن ثابت : 33544292-086

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 33544309 – 086

ساعات کاری : شنبه-چهارشنبه 8:30 الی 17:30 پنج شنبه 8:30 الی 14

آدرس : اراک، کیلومتر 9 جاده تهران

ایمیل : dealer1802@mayan-group.com

نام : آقای کیخا

کد نمایندگی : 1502

تلفن ثابت : 5400413-0915

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس :

ساعات کاری : شنبه-پنج شنبه 8 الی 12 / 14 الی 18

آدرس : زاهدان، انتهای بلوار شهید فاضلی

ایمیل : dealer1502@mayan-group.com

نام : آقایان معتمدزاده-خانی

کد نمایندگی : 1304

تلفن ثابت : 3 – 32725511-035

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 32727145 – 035

ساعات کاری : شنبه -چهارشنبه 8 الی 16 پنج شنبه 8 الی 14

آدرس : کیلومتر 10 جاده یزد اردکان، روبروی پلیس راه اشکذر

ایمیل : dealer1304@mayan-group.com

نام : آقای ظلی

کد نمایندگی : 1102

تلفن ثابت : 32139901-017

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 32139901 – 017

ساعات کاری : شنبه-چهارشنبه 8 الی 17 پنج شنبه 8 الی 13

آدرس : گرگان، جاده گرگان، علی آباد، جرجان 28

ایمیل : dealer1102@mayan-group.com

نام : شرکت سامان دیزل آسیا (آقای عابدی)

کد نمایندگی : 1302

تلفن ثابت : 33862466-031

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 33862461 – 031

ساعات کاری : شنبه-چهارشنبه 8:30 الی13/ 15 الی 18:30  پنج شنبه 8:30 الی 13

آدرس : اصفهان، شاهپور جدید، خیابان مشیرالدوله شرقی، بعد از بانک شهر

ایمیل : dealer1302@mayan-group.com

نام : آقای زجاجی

کد نمایندگی : 1404

تلفن ثابت : 33870640-045

خدمات کامیونت : √

خدمات تریلر : √

فکس : 33870641 – 045

ساعات کاری : شنبه-چهارشنبه 7:30 الی 13/ 14:30 الی 17:30 پنج شنبه 7:30 الی 14

آدرس : اردبیل، کیلومتر 8 جاده اردبیل آستارا (بزرگراه شهید دادمان) جنب پمپ بنزین ولیعصر، پلاک 903

ایمیل : dealer1404@mayan-group.com