منشور اخلاقی

تعهدات اخلاقی سازمان در قبال ذینغعان داخلی و خارجی است که بر حسب اولویت در عناصر آن به صورت دقیق ، روشن، نظام یافته و یکپارچه تدوین می گردد. به عبارت دیگر خط مشی ها، اصول و مقرراتی است که رفتارها را هدایت می کند.

 

احترام و کرامت :

الف – مشتريان : ما در فضايي آراسته و فاخر و آكنده از احترام، عدالت و انصاف، ‌نيازها و انتظارات حال و آينده آن‌ها را درك و برآورده مي‌سازيم.

 ب – كاركنان : ما با ايجاد فرصت هاي برابر، نهادينه كردن رويكردهاي ساخت يافته و شبكه‌هاي ارتباطي باز، شفاف و صميمي، شان، كرامت انساني و شايستگي‌هاي كاركنانمان را ارج مي‌‌نهيم و با برقراري تعادل و ارتقاي سطح زندگي شخصي- حرفه‌اي آن‌ها، حقوق فرديشان را به رسميت مي‌شناسيم.

ج – سهامداران : ما به منافع و انتظارات سهامدارانمان احترام مي‌گذاريم و در كليه تصميم‌گيري‌ها و فعاليتهايمان،‌ حقوق و منافع اقتصادي آن‌ها را در نظر مي‌گيريم.

د – جامعه : ما منافع و حقوق نسل‌هاي حال و آينده را در كليه فعاليت‌هايمان در نظر مي‌گيريم.

 

تعهد و مسئولیت پذیری :

الف – مشتريان : ما براي جلب رضایت مشتریان و تقویت وفاداریشان به پارس خودرو، خود را متعهد به عرضه خدمات و خودروهای با کیفیت می دانیم.

ب – كاركنان :ما خود را متعهد مي‌دانيم كه با مهيا كردن محيط كار پويا، مناسب و لذت بخش، شرايط رشد و شكوفايي شايستگي‌ كاركنانمان را فراهم كنيم.

ج – سهامداران : ما خود را متعهد مي‌دانيم كه با ساختن مشاركت هاي ارزش‌افزا و ايجاد فرهنگ كارآفريني در كليه جنبه‌هاي سازمان، بهره‌وري و سود آوري سازمان را بيشينه نماييم. د- جامعه:ما خود را متعهد به رعايت مسئولیت های اجتماعی و قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي مرتبط با صنعت خودرو مي‌دانيم.

 

خلاقیت و نوآوری :

الف – مشتريان : ما در خلق ارزش براي مشتريانمان، ‌آخرين نتايج يادگيري از تجربيات ذينفعانمان و همچنين بديع‌ترين تحولات مرتبط با صنعت خودرو را درنظر مي‌گيريم.

 ب – كاركنان : ما با استقرار بسترهاي لازم براي گردش و به اشتراك گذاري دانش، اطلاعات و فرصت‌هاي يادگيري، از ايده‌ها و خلاقيت‌هاي كاركنانمان در تعيين و اجراي برنامه‌هاي سازمان استفاده مي‌‌كنيم.

ج – سهامداران : ما از خلاقيت و نوآوري براي پاسخ‌دهي سريع به چالش‌هاي پيش‌رو و استفاده كنيم.

د – جامعه : ما بسترهاي لازم به‌منظور تعميق روابط و بهره‌مندي از ايده‌ها و نوآوري‌هاي جامعه خود را فراهم مي‌نماييم و متقابلا از نتايج فعاليت هاي يادگيري خود براي بهبود جامعه، ارتقاي خوشنامي و توسعه پايدار پارس خودرو استفاده مي‌كنيم.

 

اعتماد و صداقت :

الف – مشتريان : ما بقای خود را در گرو جلب اعتماد وحفظ روابط بلند مدت و عميق با مشتريانمان مي‌دانيم.

ب – كاركنان : ما با تقویت اعتماد وصمیمیت در روابطمان، زمينه‌هاي لازم براي جلب مشاركت و همكاري اصلي‌ترين سرمايه سازمان يعني كاركنانمان را فراهم مي‌كنيم .

 ج – سهامداران : ما با ارايه اطلاعات صحيح،‌ شفاف و به موقع، محيط قابل اطميناني براي سرمايه‌گذاري و مشاركت آن‌ها فراهم می كنيم.

د – جامعه : ما با برقراري روابط مبتنی بر اعتماد متقابل و تعامل موثر با نهادهاي قانوني و اجتماعي،‌ آن‌ها را از فعاليت‌ها،‌ برنامه‌ها و عملكردمان آگاه مي‌سازيم.