اقدامات راهبردی

  • تشکیل هلدینگ گروه صنعتی تولیدی مایان با تمرکز بر کسب و کار خودروهای تجاری
  • افزایش سهم بازار در رده های مختلف محصولات تجاری
  • توسعه مشارکت با شرکای معتبر داخلی و جهانی در کسب و کار خودرو های تجاری
  • تامین ، تولید و عرضه پایدار محصولات
  • سود اوری پایدار با بازدهی مطلوب اقتصادی
  • بکارگیری زیر ساختها و تکنولوژی به روز در فرایند ها ، اطلاعات و ارتباطات
  • ایجاد محیط سالم ، با نشاط و خلاق
  • روابط موثر با مشتریان
  • تعهد به رعایت مسئولیت های اجتماعی
  • چابکی و انعطاف پذیری سازمانی